HACCP – uciążliwy obowiązek?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności, opartym na analizie zagrożeń oraz wyznaczeniu na tej podstawie krytycznych punktów kontrolnych. Obowiązek jego stosowania nakłada na producentów żywności prawo, lecz oprócz wizji przymusowego działania z groźbą represji, warto zwrócić uwagę na potencjał i możliwości, jaki e daje przedsiębiorstwom. Czytaj dalej

Ogólne wymagania sanepidu dla zakładów.

Każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi, zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu pełniącego nadzór sanitarny. W przypadku zakładów spożywczych jest to sanepid lub inspekcja weterynaryjna. Warunkiem uzyskania zgody przez przedsiębiorcę jest spełnienie wymagań techniczno-sanitarnych. Nie bez znaczenia pozostaje również lokalizacja zakładu. Wymienione czynniki są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i będą mieć późniejszy wpływ na jej jakość po procesie produkcji. Dlatego warto zaplanować całą organizację pomieszczeń i  sposób ich wykończenia / zagospodarowania. Poprzez realizację stawianych przez nas wymagań, otrzymamy zgodę organu nadzorującego i przy okazji ułatwimy sobie późniejszą pracę. Czytaj dalej

Jak przygotować się do kontroli Sanepidu?

Kontrola Sanepidu wywołuje mnóstwo emocji zarówno u właściciela zakładu jak i u pracowników kuchni / produkcji. Często towarzyszy temu stres, w konsekwencji czego niepotrzebnie traci się  dużo energii i nerwów. Później  samej kontroli towarzyszy negatywna atmosfera w skutek czego urzędnik może mieć w stosunku do naszej działalności nienajlepsze odczucia i ostatecznie wydać złą opinię. Takiemu następstwu wydarzeń można zapobiegać, ale jak można tego uniknąć, dowiecie się w tym artykule. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, które zaraz opiszę.  Gdy będziecie się stosować do zawartych tutaj rad, to kontrole nie będą już przykrym obowiązkiem, a jedynie dopełnieniem formalności. Czytaj dalej