Usługi z zakresu systemu HACCP

Mogę pomóc Twojej firmie w każdym aspekcie systemu HACCP. Mogę zająć się wdrażaniem systemu kompleksowo, albo skupić się jedynie na jednym lub kilku zagadnieniach. Poniżej przedstawiam opisy poszczególnych etapów wdrażania i zagadnienia systemu HACCP. Pomogą one Tobie ustalić, w którym miejscu potrzebujesz mojej pomocy.

 1. Audyt wstępny zakładu

  Od wielu lat odwiedzam różne zakłady przemysłu spożywczego. Dzięki znajomości aktualnych przepisów i wymagań systemu HACCP, mogę z powodzeniem przeprowadzić audyt w Twoim zakładzie. Po wizycie sporządzę szczegółowy raport, w którym opiszę co należałoby poprawić w celu zwiększenia skuteczności systemu i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 2. Przygotowanie schematu technologicznego

  Schematy technologiczne robię  zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i oznaczeniami. Dla wszystkich produktów lub grup produktów jest tworzony oddzielny schemat. Wielkość schematów jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku małych firm, takich jak bary, sklepy spożywcze, gastronomia obwoźna, tworzone są uproszczone schematy.

 3. Analiza i identyfikacja zagrożeń

  Każdy etap procesu analizowany jest pod względem występujących zagrożeń (mikrobiologiczne, biologiczne, chemiczne i fizyczne) mające wpływ dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W trakcje tego etapu brana jest pod uwagę branża oraz specyfikacja zakładu.

 4. Wyznaczenie CCP (Krytyczne Punkty Kontroli)

  Każde zagrożenie analizowanej jest pod kątem prawdopodobieństwa jego wystąpienia i  zagrożenia dla zdrowia. Następnie przy użyciu drzewka decyzyjnego analizowane są wybrane etapy i wyróżnione te, które są najgroźniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 5. Ustalenie sposobu monitorowania CCP i działań korygujących

  Jeżeli zostaną wyznaczone CCP (Krytyczne Punkty Kontroli), to sporządzam dla nich limity graniczne, działania korygujące przekroczenia limitów krytycznych i sposoby monitorowania.

 6. Sporządzenie całej dokumentacji

  Przygotowywana jest kompletna dokumentacja. Księga HACCP, Plan HACCP, Zakładowa Księga GMP/GHP  instrukcje, zapisy i formularze – wszystko to co jest potrzebne do utrzymania całego systemu HACCP.

 7. Konsulting z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji.

  Dokumenty wysyłam w formie elektronicznej, lub sporządzana jest wersja drukowaną. Na koniec udzielam wskazówek jak należy posługiwać się całą dokumentacją (uzupełniać formularze i jaką rolę spełnia poszczególny dokument).

Dokumentacja HACCP przy minimum formalności!

W przypadku przygotowania wyłącznie samych dokumentów na potrzeby sanepidu, jest możliwość realizacji zlecenia poprzez kontakt mailowy. W takim wypadku proszę wypełnić formularz kontaktowy. Wykonam wycenę przygotowania dokumentów HACCP wraz z potrzebnymi informacjami do ich napisania.

Gotowe wzory w plikach .doc dla każdej branży.

Jeżeli potrzebują Państwo tylko wzoru i chcą przygotować samemu dokumentację HACCP dla swojej firmy, to zapraszam do odwiedzenia strony: www.sklep-haccp.pl – Znajdują się tam wzorcowe dokumentacje HACCP oraz GMP i GHP. wdrażanie haccp, system haccp, haccp, hccp, dokumentacja haccp, plan haccp, księga haccp