Ustalenie sposobu monitorowania i działań korygujących CCP

Małymi krokami zbliżamy się do końca wdrażania systemu HACCP. Mamy już schemat technologiczny, na którym są już ustalone CCP (Krytyczne Punkty Kontroli), czyli newralgiczne miejsca naszej produkcji. Ustaliliśmy dla nich również limity krytyczne, które nie mogą zostać przekroczone – może to być jakaś określona temperatura lub inny parametr.

Oczywistym jest, że trzeba mierzyć istotne dla nas parametry takich procesów. Do tego służy kolejny krok jakim jest ustalenie sposobu monitorowania CCP. Ustalenie jasnych warunków i sposobu monitorowania jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania systemu HACCP i kontrolowania CCP. Dzięki sprawnemu monitorowaniu CCP można szybko reagować na odchylenia parametrów a w przypadku przekroczenia CCP szybko rozpocząć działania korygujące, które pomogą nam unormować sytuację.

Na wypadek przekroczenia wyznaczonych limitów krytycznych, wyznaczamy działania korygujące. Działania są tak opracowane, żeby jak najszybciej sprowadzić monitorowany parametr do akceptowalnego poziomu.