Sporządzanie dokumentacji HACCP

W tym momencie mamy już za sobą wszystkie najważniejsze czynności związane z CCP. Żeby system sprawnie funkcjonował trzeba sporządzić komplet instrukcji i procedur, których będą musieli przestrzegać wszyscy pracownicy. Najważniejsze instrukcje najlepiej jest wydrukować i dać je pracownikom, którzy są bezpośrednio związani z czynnościami opisanymi w dokumentacji.

Pracownicy muszą również podpisać formularz zapoznania się ze wszystkimi instrukcjami i procedurami. Dodatkowo jako dowód przestrzegania niektórych z nich, muszą podpisywać formularze po każdorazowym wykonaniu danej czynności. Np. po myciu i dezynfekcji magazynu. Data podpisu musi się wtedy zgadzać z harmonogramem mycia i dezynfekcji, który również dołączony jest do dokumentacji HACCP.