zagrożenia, identyfikacja zagrożeń HACCP, system HACCPIdentyfikacja zagrożeń

Gdy już schemat technologiczny jest gotowy, to przychodzi moment na to, żeby zidentyfikować zagrożenia jakie czyhają na żywność. Analizę tą wykonuję pod kątem występowania czterech źródeł zagrożenia:

biologiczne – różnego rodzaju szkodniki, insekty i ich pozostałości;

mikrobiologiczne – bakterie, pleśnie, wirusy;

fizyczne – różnego rodzaju elementy stałe, brud, kurz, pył…

chemiczne – metale ciężkie, pozostałości środków dezynfekujących itp.

To są tylko przykłady. Zagrożeń jest bardzo wiele, w wyniku czego identyfikację  trzeba przeprowadzić niezwykle wnikliwie.