schemat technologiczny, wdrażanie systemu haccp, haccpSchemat technologiczny produkcji żywności

Na potrzeby zakładu przygotowuję schemat technologiczny. Jeżeli została zamówiona usługa wdrożenia systemu lub przygotowanie dokumentacji HACCP, to etap wykonania schematu technologicznego znajduje się w ich zakresie.

Schemat technologiczny jest sporządzany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Jeżeli musisz przygotować schemat to powinieneś zastanowić się nad połączeniem tej usługi z audytem zakładu.  Zdecydowanie pozwoli to mi przygotować lepszy projekt i lepiej wywiązać się z powierzonego zadania.

Dobrze przygotowany schemat technologiczny zaczyna się od przyjęcia surowców aż do sprzedaży gotowego wyrobu. Poszczególne etapy są później analizowane pod kątem występujących zagrożeń, które są istotne z punktu bezpieczeństwa żywności.